Galaxy GTX 650 Ti GC

6.jpg
2013-3-1 20:29

TOP

TOP

本帖最後由 hi^^ 於 2013-3-1 20:38 編輯

sdd.JPG
2013-3-1 20:38

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP


TOP

Galaxy GTX 680

TOP

1007171107604b7302a9eca417.jpg
2013-3-1 21:01

TOP

本帖最後由 kelvin0623 於 2013-3-1 22:24 編輯

IMG-20120322-WA0005.jpg
2013-3-1 21:05

IMG-20120322-WA0003.jpg
2013-3-1 21:08


GTX560TI GC

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

唔好意思我想問下photo點改到150kb thx ching

TOP