ios 個輸入法問題

想請教一下,我 iphone 個輸入法有英文、速成同倉頡,有冇得我短禁個地球制就倉頡/英文咁切換,有需要先長禁地球轉其他輸入法?依家情況係禁禁下會轉左去速成,有少少煩

via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)

你唔要速成,響倉頡用萬用字元咪得囉。

TOP

請問有冇得入啲特殊字,符號之類?
例如數字可唔可以入份數,啫係1/2變成一個字?

TOP

用開部機都入到喎
iOS竟然唔得?

TOP

用Kaiboard 中英混合鍵盤 app
直接同一個鍵盤可以同時輸入英文同中文,
例如你打"my" (一卜), 可以係選字表選擇"下"取代"my",
又例如你打"apple" , 可以係選字表選擇"蘋果"取代"apple".

TOP