2024-02-02
ACER 為答謝 HKEPC 讀者支持
免費送出限量版「魚蝦蟹」 (包郵)
文: 編輯部 / 會員消息
文章索引: 封面故事 會員消息 Acer

【HKEPC 讀者活動】過年點可以唔無「魚蝦蟹」呢 ? ACER 為答謝 HKEPC 讀者的支持,特別送出「ACER / PREDATOR 限量版魚蝦蟹」給大家過年搵大錢,大家只需要在 2 月 4 日 23 時 59 分前完在 HKEPC FB 完成以下任務,即可申請索取「ACER / PREDATOR 限量版魚蝦蟹」乙套 (包郵),數量有限、送完即止。

 

1️⃣ 已讚好 @HKEPC FB 專頁

2️⃣ 公開 Share 及 Like 這個 Post

3️⃣ 留言 Tag 2 位朋友

 

限香港地區讀者參加,ACER 將會於 2021 年 2 月 5 日透過郵遞方式將「ACER / PREDATOR 限量版魚蝦蟹」送給參加者,數量有限、送完即止。

 

 

 

 

發表評論